FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

V prípade, že si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy, prosím, vyplňte a zašlite tento formulár.

Predávajúci :

GOYART DESIGN, s. r. o., IČO: 44 190 603, IČ DPH: SK2022615628, DIČ: 2022615628, so sídlom: Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 52589/B (ďalej len ako „Predávajúci“).

Kupujúci (spotrebiteľ):

Týmto oznamujem že odstupujem od Kúpnej zmluvy na tento tovar:

. Popis tovaru: ______________________________________________________________

· Dátum objednania tovaru: ____________________________________________________

· Meno a priezvisko spotrebiteľa: ________________________________________________

· Adresa spotrebiteľa: _________________________________________________________

. Dátum ___________________

. Podpis spotrebiteľa  ____________________(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)